През учебната година

 Занималня за деца от 1 до 5 клас

Учебният процес включва:

  • Разясняване и затвърждаване на учебния материал;
  • Подготовка и проверка на домашните работи;
  • Допълнителни упражнения, тестове и практически задачи с цел по-добро усвояване на материала;
  • Ежедневно предоставяне на информация на родителите за текущата подготовка на детето;
  • Творчески дейности, кръжоци и приложни ателиета;
  • Тематични семинари;
  • Образователни и развлекателни игри; 

Осигуряваме обяд и закуска.

 

Примерна учебна програма:

 

No:

време

програма

Първа смяна

 

8:00-9:00

Посрещане на децата

 

9:00-9:45

Подготовка на домашните работи

 

9:45-09:55

Отдих

 

09:55-10:40

Подготовка на домашните работи

 

10:40-10:50

Отдих

 

10:50-11:35

Подготовка на домашните работи и/или допълнителни упражнения

 

11:35-12:00

Творчески дейности

 

12:00-12:45

Обяд и подготовка за предвижване до училище

 

13:10-13:20

Предвижване до училище

No:

време

програма

Втора смяна

 

13:10-14:00

Обяд и отдих

 

14:00-14:45

Подготовка на домашните работи

 

14:45-15:00

Отдих

 

15:00-15:45

Подготовка на домашните работи и/или допълнителни упражнения

 

15:45-16:15

Следобедна закуска

 

16:15-17:00

Допълнителни упражнения и/или творчески дейности

 

17:00-18:00

Отдих и игри